Om Min Kompetencemappe

Min Kompetencemappe hjælper dig med at sætte ord på de kompetencer og færdigheder, som du allerede har eller som du gerne vil udvikle. Det kan især være en fordel hvis du skal forberede dig på en realkompetencevurdering, skal uddybe dit CV eller måske forberede dig på en jobsamtale. Rent praktisk fungerer det sådan at du guides igennem en række relevante spørgsmål. Du bestemmer selv hvor meget du uddyber dit svar. Husk at du altid kan vende tilbage på et senere tidspunkt.

Sikkerhed og data

Dine oplysninger er beskyttet via NemLog-in og vi deler ikke dine oplysninger med andre. Vi gemmer dine oplysninger i op til tre år efter du sidst har været logget ind. Når du logger ind første gang, spørger vi om du vil give samtykke til at vi må hente dokumentation for gymnasiale uddannelse samt AMU-kurser, som du har afsluttet. Det betyder at du selv slipper for at uploade dokumentation. Vi henter oplysningerne fra Børne- Og Undervisningsministeriet.

Vi kan hente beviser fra følgende

AMU-kurser fra 2004 og frem. Enkeltfagsbeviser og prøvebeviser fra VUC samt prøvebeviser fra STX, HF, HTX og HHX fra 2005 og frem. GIF (Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere) og GSK (Gymnasial supplering) fra 2010 og frem. Beviser fra STX, HF, HTX og HHX fra 2004 og frem. EUX fra 2015 og frem.

Hvem står bag

Værktøjet er udviklet af Styrelsen for it og læring, som ligeledes står for den daglige drift. Værktøjet er revideret som et initiativ i forbindelse med Vækstpakken 2014 og relanceret i 2017.